273102747_5054373954602197_2250350775861756428_n_edited.jpg

THREADS

274816957_279616121030253_2104790340377866635_n (1)_edited.jpg

AWAI-IRO THREADS 40M

72.jpg

SASHIKO TREADS 20M

s742281843915882896_p2180_i1_w1500.jpeg

SASHIKO THREADS 100M

231.jpg

KOGIN THREADS

273102747_5054373954602197_2250350775861756428_n_edited.jpg